Activerend Huisbezoek

Iedere 75-plusser van Laarbeek krijgt eenmaal per twee jaar het aanbod van een huisbezoek. De 65-75 jarige kan op eigen initiatief een huisbezoek aanvragen bij Vierbinden. De huisbezoeken worden verzorgd door geschoolde Vrijwillige Ouderen Adviseurs.
Tijdens dit bezoek geeft de VOA volledige informatie over zorg, wonen en welzijn in Laarbeek. Indien noodzakelijk vindt doorverwijzing plaats naar een professionele organisatie.
Ook wordt een map aangeboden met daarin veel informatie en namen en adressen van instellingen in Laarbeek.
In het jaar dat een inwoner van Laarbeek 75 jaar wordt krijgt hij/zij een uitnodiging van de gemeente, waarin het Activerend Huisbezoek wordt aangekondigd. Indien iemand geen prijs stelt op het bezoek kan dat middels een afwijsbriefje, dat door de gemeente wordt verstrekt, worden aangegeven. Uiteraard kan er ook een vraag komen vanuit een servicepunt of het WMO Loket om iemand te bezoeken.
Er zijn geen kosten aan het Activerend Huisbezoek verbonden.