Reizen en excursies

Door de Activiteitengroep Reizen en Excursies wordt jaarlijks o.a. een dagreis georganiseerd. Deze reis wordt aangekondigd in ons PriKBOrd. Er wordt een financiële bijdrage gevraagd. Wij willen onder de aandacht brengen dat er binnen de KBO een fonds bestaat voor leden die graag aan de dagreis willen deelnemen, maar daarvoor niet voldoende financiële draagkracht hebben.
Voor leden die minder goed ter been zijn en voor wie een dagreis te vermoeiend is, wordt jaarlijks een Superseniorendag georganiseerd.

Ook organiseert de  activiteitengroep Reizen en Excursies jaarlijks meerdaagse reizen en excursies.

Contactpersoon namens het bestuur:
Dhr. Theo Pardoel, tevens contactpersoon namens het bestuur, tel. 0499-422966 , e-mail: tapardoel@onsbrabantnet.nl

Overige leden van de activiteitengroep:

Mevr. Teuny van Leuken-de Lange, tel. 0499-421321, e-mail: mjvanleuken@onsbrabantnet.nl

Dhr. Willy van de Ven (excursies), tel. 0499-422674, e-mail: wja.vdven@hetnet.nl

Soms wordt er een kleine bijdrage gevraagd. Indien mogelijk worden de adressen per fiets bezocht. Als men met de auto gaat dan wordt zo veel mogelijk gecarpoold. Er wordt dan een kleine bijdrage gevraagd van de personen die meerijden.

Een tweetal personen bereidt bijzondere excursies voor zoals de excursie naar de Breifabriek in Duitsland.

Contactpersoon namens het bestuur:

Mevr. Elly Kuijlaars-van Vlerken, tel. 0499-422913, e-mail: n.kuijlaars@planet.nl

Mevr. Kori van Osch-Szentgallay, tel. 0499-421848, e-mail: wphvanosch@onsbrabantnet.nl

Mevr. Annelous van Zuijlen-van der Horst, tel. 0499-841141, e-mail: annelous.vanzuijlen@upcmail.nl