Ouderenadviseurs

Binnen onze organisatie zijn een viertal Ouderenadviseurs actief. Hun voornaamste activiteit bestaat uit het bezoeken van ouderen. Zie Activerend Huisbezoek.

Onze ouderenadviseurs zijn:

Dhr. Willem Damen, tel. 0499-872116, e-mail: wdamen@upcmail.nl

Mevr. Dora Donkers-Verstraten, tel. 0499-422551, e-mail: bernarddora19@gmail.com