Belastinginvullers en Administratieve Ondersteuning

Onze vereniging telt een viertal belastinginvullers. Zij kunnen de leden behulpzaam zijn bij het invullen van het belastingformulier maar ook met het aanvragen van Zorgtoeslag en Huurtoeslag. Deze belastinginvulservice is gratis voor alle Brabantse senioren van 65 jaar en ouder met een verzamelinkomen (over 2017) van maximaal € 35.000,00 voor alleenstaanden en € 50.000,00 voor gehuwden en samenwonenden met uitsluitend elementen in box 1 en box 3. Er mag geen sprake zijn van aanmerkelijk belang (box 2). Er kan een kleine onkostenvergoeding gevraagd worden voor reis- of kopieerkosten van maximaal € 12,00.

De belastinginvullers zijn:

Dhr. Jan de Koning, tel. 0499-423092
e-mail: jandekoning@onsmail.nl

Dhr. Martin Logtens, tel. 0499-421925
e-mail: mjclogtens@onsbrabantnet.nl

Mevr. Astrid Kweens, tel. 0499-423168
e-mail: akweens@planet.nl