Dag van de ouderen

Jaarlijks wordt door de vier Laarbeekse Seniorenverenigingen een Dag van de ouderen georganiseerd. Hiervoor is een activiteitengroep Dag van de ouderen in het leven geroepen. Er wordt een kleine bijdrage gevraagd aan de deelnemers. De datum valt meestal op de eerste woensdag van oktober. Tijdens de inloop kan men kaarten kopen voor deze middag.

Contactpersoon namens het bestuur:

Dhr. Toon van de Kerkhof, tel. 06-54266292, e-mail: tvdkerkhof@gmail.com