Filmcyclus

In 2019 wordt voor de 12de keer de Filmcyclus gehouden. In samenwerking met de Laarbeekse Seniorenverenigingen worden in het najaar vier films vertoond. Deze films hebben een jaarlijks wisselend thema en worden ingeleid en nabesproken door filosoof/theoloog Philip Verdult. Onderstaand treft u het programma voor 2019 aan met inschrijfformulier.

Contactpersoon namens het bestuur, Dhr. Willem Damen, tel. 0499-872116, e-mail: wdamen@upcmail.nl