Filmcyclus

In 2019 werd voor de 12de keer de Filmcyclus gehouden. In samenwerking met de Laarbeekse Seniorenverenigingen werden in het najaar vier films vertoond. Deze films hebben een jaarlijks wisselend thema en worden ingeleid en nabesproken door filosoof/theoloog Philip Verdult. 

Contactpersoon namens het bestuur, Dhr. Willem Damen, tel. 0499-872116, e-mail: wdamen@upcmail.nl