Leesgroep KBO Lieshout

Onze Seniorenvereniging heeft een eigen Leesgroep. Deze leesgroep is opgericht in september 2008. De leesgroep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar en bespreekt dan het gelezen boek onder begeleiding van een docente Nederlands. Ook wordt dan een nieuw boek gekozen. De leesgroep komt bij elkaar in de Hofkamer van Franciscushof in Lieshout. De kosten bedragen € 25,00 per jaar, exclusief koffie en thee (€ 1,75 per consumptie). Op deze pagina van de website wordt de nieuwe datum en het te lezen boek vermeld.

De eerstvolgende datum is vrijdag 18 november 2022, aanvang 14.00 uur. Te lezen boek: Wat stfilte wil van Arthur Japin. 

Contactpersoon namens het bestuur:

Mevr. Neltty van Straten-van Hoof, tel. 0499-324919, e-mail kbolieshout@gmail.com

Wilt u zien welke boeken we in al die jaren gelezen hebben? Klik dan hier: Lijst van gelezen boeken van de Leesgroep vanaf september 2008