Leesgroep KBO Lieshout

Onze Seniorenvereniging heeft een eigen Leesgroep. Deze leesgroep is opgericht in september 2008. De leesgroep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar en bespreekt dan het gelezen boek onder begeleiding van een docente Nederlands. Ook wordt dan een nieuw boek gekozen. De leesgroep komt bij elkaar in de Hofkamer van Franciscushof in Lieshout. De kosten bedragen € 25,00 per jaar, exclusief koffie en thee (€ 1,75 per consumptie). Op deze pagina van de website wordt de nieuwe datum en het te lezen boek vermeld.

De eerstvolgende datum is dinsdag 18 april 2023, aanvang 14.00 uur. Te lezen boek: Schemerleven van Jaap Robben. 

Contactpersoon namens het bestuur:

Mevr. Neltty van Straten-van Hoof, tel. 0499-324919, e-mail kbolieshout@gmail.com

Wilt u zien welke boeken we in al die jaren gelezen hebben? Klik dan hier: Lijst van gelezen boeken van de Leesgroep vanaf september 2008 versie 13 maart 2023