Leesgroep KBO Lieshout

Onze Seniorenvereniging heeft een eigen Leesgroep. Deze leesgroep is opgericht in september 2008. De leesgroep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar en bespreekt dan het gelezen boek onder begeleiding van een docente Nederlands. Ook wordt dan een nieuw boek gekozen. De leesgroep komt bij elkaar in de Hofkamer van Franciscushof in Lieshout. De kosten bedragen € 30,00 per jaar, exclusief koffie en thee (€ 1,75 per consumptie). Op deze pagina van de website wordt de nieuwe datum en het te lezen boek vermeld.

De eerstvolgende datum is donderdag 11 juli 2024, aanvang 14.00 uur. Te lezen boek: De Onbedoelden van Cobi van Baars. 

Contactpersoon namens het bestuur:

Mevr. Netty van Straten-van Hoof, tel. 0499-324919, e-mail kbolieshout@gmail.com

Wilt u zien welke boeken we in al die jaren gelezen hebben? Klik dan hier: Lijst van gelezen boeken van de Leesgroep vanaf september 2008 versie 23 mei 2024