Oudereneducatie

De Werkgroep Oudereneducatie houdt zich bezig met het geven van voorlichting op velerlei gebied. De werkgroep doet dit op Laarbeekniveau.

Contactpersoon namens bestuur: Vacature.

Overige leden van de Werkgroep Oudereneducatie:

Dhr. Jan Brans, tel. 0499-840883, e-mail: jan.brans@trined.nl

Mevr. Marianne Swinkels-Koenen, voorzitter, tel. 0499-422017, e-mail: marianneswinkels@onsbrabant.nl

Ook de Zomeractivteiten worden vanuit de Werkgroep Oudereneducatie georganiseerd. De Werkgroep Oudereneducatie verzorgt jaarlijks enkele infomiddagen. De onderwerpen kunnen variëren van voorlichting op medisch gebied tot voorlichting over computergebruik. De Werkgroep Oudereneducatie werkt samen met de Gezondheid Voorlichting Organisatie (GVO) en het Wit Gele Kruis.