Felicitatiedienst

Als een lid 80, 85, 90 of 100 jaar wordt komt de Werkgroep Felicitatiedienst op bezoek met een bloemetje en een mooie handgemaakte kaart. Iemand die 81 t/m 84 jaar en 86 t/m 89 jaar oud wordt, ontvangt ook een handgemaakte kaart als felicitatie namens de KBO. Leden die 50 of 60 jaar getrouwd zijn en die een kaart sturen krijgen een bos bloemen en een kaart.

Werkgroep Felicitatiedienst:

Contactpersoon namens het bestuur:
Mevr. E. Kuijlaars-van Vlerken
Tel. 0499-422913
e-mail: n.kuijlaars@planet.nl

Algehele leiding Werkgroep Felicitatiedienst:
Mevr. H. Damen-van Stijn, tel. 0499-872116
e-mail: wdamen@upcmail.nl

Overige leden Werkgroep Felicitatiedienst:
Mevr. M. Gilsing-Wouters
Tel. 0499-422434

Mevr. M.J. Kweens-Vereijken
Tel. 0499-422304
e-mail: marietjekweens@outlook.com

Mevr. G. van Hoof-van Erp
Tel. 0499-421715
e-mail: gerryvanhoof@onsbrabantnet.nl

Vacature