De werkgroep Ziekenbezoek staat evenals de Felicitatiedienst onder algehele leiding van:

Mevrouw Henriëtte Damen-van Stijn, tel. 0499-872116, e-mail: wdamen@upcmail.nl

Tevens contactpersoon:

Mevrouw Elly Kuijlaars-van Vlerken, tel. 0499-422913, e-mail: n.kuijlaars@planet.nl

Ziekenbezoekers:

Mevr. Tonny van den Heuvel-Habraken, tel. 0499-421856, e-mail: j.v.d.heuvel@onsbrabantnet.nl

Mevrouw Mia van de Ven-van Kleef, tel. 0499-422048, e-mail: lmavandeven@onsbrabantnet.nl

Contacten en ziekenbezoek tijdelijk melden bij mevrouw Elly Kuijlaars-van Vlerken.