Bedevaarten

Jaarlijks worden enkele bedevaarten georganiseerd. Om dit in goede banen te leiden is er een activiteitengroep opgericht.

Contactpersoon namens het bestuur:

Dhr. Henk Vogels, tel. 0499-421220, e-mail: hlaavogels@onsbrabantnet.nl

Handel

In mei wordt de bedevaart naar Handel gehouden. De Laarbeekse KBO’s organiseren dit om beurten. Men gaat op eigen gelegenheid met de fiets of met de auto naar Handel. Daar wordt in de kerk de H. Mis opgedragen. De H. Mis wordt gezongen door een koor van de vereniging die dat jaar de organisatie heeft. Na de H. Mis is er koffie met cake in een horecagelegenheid in de buurt van de kerk. De koffie wordt betaald door de kring. Voor de deelnemers is dit gratis.

Mariahout

In augustus wordt rond de datum van de 15de de bedevaart naar Mariahout gehouden. De H. Mis wordt opgedragen in de kerk van Mariahout of in het Openluchttheater. Na de H. Mis is er een processie door het park naar het horecagedeelte van het Openluchttheater waar de koffie geserveerd wordt. KBO Mariahout zorgt voor de koffie en dit wordt door de kring betaald. Vooraf wordt afgesproken welk koor de H. Mis zingt.

Kevelaer (D)

Jaarlijks wordt een bedevaart naar Kevelaer gehouden. Men kan hier met de fiets aan deelnemen. Er wordt overnachting geregeld in het Priesterhuis in Kevelaer. De fietsers vertrekken ’s morgens en komen na een fietstocht van ongeveer 60 km. in de loop van de middag in Kevelaer aan. Men kan op eigen gelegenheid met de auto naar Kevelaer komen. Na aankomst heeft ieder de gelegenheid om op eigen houtje Kevelaer te bezoeken. Om 18.00 uur wordt er een warme maaltijd gebruikt in een restaurant in de buurt van de kaarsenkapel. Rond 19.00 uur wordt een H. Mis opgedragen, bij voldoende deelname eventueel gezongen door ons eigen koort “Vogelenzang”. De H. Mis wordt bij voorkeur opgedragen door een Laarbeekse pastor. Er wordt een kaars gemaakt speciaal voor onze bedevaart die in Kevelaer achter blijft. Na de H. Mis is er nog koffie en een drankje en vertrekken de auto-bedevaartgangers weer naar huis. De fietsers hebben nog een gezellige avond in Kevelaer en vertrekken de volgende ochtend rond 9.30 uur langs een andere route naar Lieshout. De bedevaart vindt over het algemeen plaats in overleg met de dirigent van het koor. Zowel voor de fietsers als voor de delenemers met de auto wordt een vergoeding gevraagd. de Acitiviteitengroep Bedevaarten organiseert deze bedevaart in samenwerking met de Activiteitengroep Fietstochten.