Wie zijn wij?

Seniorenvereniging/KBO Lieshout is een vereniging van en voor inwoners van Lieshout ouder dan 50 jaar met ruim 800 leden. Wij behartigen, in samenwerking met de drie andere KBO-afdelingen van Laarbeek, binnen de Seniorenraad van Laarbeek en in andere samenwerkingsverbanden de belangen van alle senioren in onze gemeente.

Contactadres: Mw. Nettie van Straten-van Hoof
Lijsterlaan 3A
5737 PG Lieshout
Tel. 0499-324919
E-mail: kbolieshout@gmail.com

De contributie bedraagt in 2023 € 19,00 per persoon. Gastleden betalen € 10,00. Deelnemers in verpleeghuizen betalen geen contributie. Verhoging vindt plaats als de indexering een veelvoud van € 0,50 bedraagt.

Wij bieden onze leden o.m. een wekelijks programma wat in, rondom of vanuit “Het Dorpshuis” wordt georganiseerd. Niet-leden en niet-inwoners van Lieshout kunnen hier onder speciale voorwaarden ook aan deelnemen. Iedere dag van de week is er wel wat te doen:
• Bridge, Rikken, Jokeren
• Sjoelen
• Kienen
• Seniorengymnastiek
• Fietstochten
• Zwemmen
• Zingen

 

Twee KBO-activiteitengroepen organiseren zelf activiteiten:

Jeu de Boulesclub “Ons Genoegen”

Seniorenkoor “Vogelenzang”

Naast onze wekelijkse activiteiten organiseren wij voor onze leden het hele jaar door excursies, lezingen, voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen, dag- en meerdaagse reizen, bedevaarten, gezamenlijke diners, ’n carnavalsavond, ’n kerstviering, ’n grote fietstocht en deelname aan andere plaatselijke en landelijke evenementen. Via nieuwsbrief “Het PriKBOrd” worden de leden op de hoogte gehouden van alle zaken van de vereniging.

Iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur is er een Inloop in “Het Dorpshuis” waar bestuursleden aanwezig zijn voor inschrijvingen op activiteiten en het verstrekken van voorlichting.