H. Mis

Een maal per jaar wordt een H. Mis opgedragen voor alle overleden leden van de KBO. De datum wordt tijdig bekend gemaakt in het PriKBOrd. Bij een overlijden wordt het vaandel van de KBO in de kerk geplaatst, indien de uitvaart vanuit de Servatiuskerk in Lieshout plaats vindt. Het vaandel gaat niet mee naar een rouwcentrum, crematorium of kerk buiten Lieshout. Het bestuur ontvangt wel graag een kennisgeving van overlijden. Indien mogelijk zullen enkele bestuursleden de uitvaartdienst, dan wel crematiedienst bijwonen. Tevens wordt aan de familie een condoleancekaart verzonden.

Coördinatie vaandel:
Dhr. Toon Maas, tel. 0499-422439

Afspraken H. Mis en verzorging kaarten condoleance:
Vacature.