Fietstochten

De Werkgroep Fietstochten:

Contactpersoon namens het bestuur:
Dhr. Theo Pardoel, tel. 0499-422966
e-mail: pardoeltheo@gmail.com

Overige leden van de Werkgroep Fietstochten:
Dhr. Martien de Groot, tel. 0499-422326
e-mail: pjamdegroot@gmail.com

Dhr. Gerard de Groot, tel. 0499-421740
e-mail: ggroot65@gmail.com

Dhr. Henny Stoop, tel. 0499-423024
e-mail: hennystoop@live.nl

Mevr. Teuny van Leuken-de Lange (voor de grote fietsdag en meerdaagse fietstocht), tel. 0499-421321
e-mail: mjvanleuken@onsbrabantnet.nl

Tweewekelijkse fietstochten
Op de 1ste en 3de woensdag van de maand wordt er gefietst vanaf het Dorpshuis. Gestart wordt om 9.30 uur en er wordt ongeveer 25 à 30 km. gefietst. Onderweg is er een stop voor een kopje koffie of thee. Deelnemen aan de fietstochten is gratis. Koffie of thee is voor eigen rekening.

Jaarlijks wordt op de 1ste woensdag van april het zomerseizoen geopend. Het is traditie dan te gaan ontbijten bij Ikea. Op die dag wordt gestart om 9.00 uur. Dit wordt tijdig bekend gemaakt in het PriKBOrd. De kosten van het ontbijt zijn voor eigen rekening.

Eind september of begin oktober wordt het seizoen afgesloten met soep en broodjes. De laatste jaren heeft dit plaats gevonden bij het Gilde in Gerwen.

Grote fietsdag
Jaarlijks wordt een grote fietsdag gehouden die ook georganiseerd wordt door de Werkgroep Fietstochten. Zij krijgen dan assistentie van meer vrijwilligers. Er wordt een lange en een korte tocht uitgezet. Voor de lange tocht wordt een lunchpauze ingelast met koffie en broodjes. Aan het einde van de dag wordt afgesloten met een Chinese maaltijd.

Jaarlijks wordt ook een fietstocht gehouden naar de Achelse Kluis en ook naar de Strabrechtse Heide.