Bridgen

Contactpersoon Werkgroep Bridge:
Dhr. Jan van Asseldonk, tel. 0499-423006, e-mail: jmvanasseldonk@onsbrabantnet.nl

Contactpersoon namens bestuur:
Dhr. Gerard Goos, tel. 0499-422139, e-mail: g.goos7@upcmail.nl

De bridgeclub speelt op donderdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in het Dorpshuis. Bij voldoende belangstelling wordt een cursus bridge gegeven.