Kienen

Samen met twee andere Lieshoutse organisaties verzorgt onze vereniging bij toerbeurt kienavonden op vrijdag. Deze vinden plaats in het Dorpshuis.
In het PriKBOrd kan men steeds de juiste informatie vinden.
KBO Lieshout organiseert deze avond één keer per drie weken. Er wordt gekiend om mooie prijzen waaronder: levensmiddelen, koffie en vlees. Ook wordt er een loterij gehouden met vleesprijzen.

Contactpersoon namens bestuur:
Dhr. Theo Pardoel, tel. 0499-422966, e-mail: tapardoel@onsbrabantnet.nl

Coördinatie kienen:
Mevr. M. Arends-Fransen, tel. 0499-422008, e-mail: hjaarends@onsbrabantnet.nl

Overige leden commissie kienen:

Dhr. Henk Vogels en Mevr. Corry Vogels-Möllmann, tel. 0499-421220
e-mail: hlaavogels@onsbrabantnet.nl