Jeu de Boulesclub ”Ons Genoegen”

Contactpersoon namens bestuur: Theo Pardoel.

Voorzitter: Dhr. Jan van Asseldonk. Tel. 0499-423006
Secretaris: Mevr. Kaatje Versteegden-van Veggel. Tel. 0499-421552
Penningmeester: Mevr. Betsy Donkers-Vorstenbosch. Tel. 0649114667

De Jeu de Boulesclub telt 54 leden waarvan 3 ereleden. Er zijn regelmatig uitwisselingen met andere verenigingen in de omgeving. Elke dinsdag- en donderdagmiddag wordt er gespeeld op de baan bij het Dorpshuis. In de zomermaanden ook op maandagavond.

Verslag Jeu de boules winnaars 2023