Gezondheidsvoorlichting

Werkgroep Oudereneducatie organiseert jaarlijks enkele voorlichtingsmiddagen over velerlei onderwerpen maar zeker ook over gezondheid. De toegang voor deze middagen is gratis.