Kunstgeschiedenis

Vanaf het seizoen 2012-2013 wordt een lezingencyclus kunstgeschiedenis gehouden, georganiseerd door onze vereniging.

Ook niet leden kunnen aan deze cyclus deelnemen.

De presentatie is in handen van mevrouw Ine Pels, docente CKV en Nederlands.

In verband met Corona worden de lezingen digitaal gegeven. U kunt hiervoor contact opnemen met Ine Pels. i.pelsvandeven@gmail.com

Voor het seizoen 2022-2023 zijn er vijf lezingen. Leden betalen € 35,00. 

De data zijn (maandagen) 26 september 2022, 21 november 2022, 9 januari 2023, 27 februari 2023 en 3 april 2023. 

Zie onderstaand voor het programma 2022-2023.

Contactpersoon: Dhr. Willem Damen, tel. 0499-872116, e-mail:

wdamen@upcmail.nl